Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej

Philip Taylor (Flickr) - Creative Common Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych od osiąganych przez Ciebie dochodów. Wyboru tego dokonujemy na bardzo wczesnym etapie, już w momencie składania wniosku o rejestrację działalności w CEIDG. Wybór ten jest niezmiernie ważny, gdyż wypływa na wysokość podatku [...]