Zabierzcie ode mnie te papierki!!!

Masz dosyć papierkologii? Deklaracji, kontaktów z US, ZUS, ksiąg podatkowych, rozliczeń pracowników? Zapraszamy do nas.

Nie twierdzę, że wszystkie Wasze problemy znikną, ale na pewno życie stanie się prostsze i nieco przyjemniejsze.

Podatki w Polsce to bardzo skomplikowany twór. Do tego twór, który nieustanie ewoluuje, stając się niemal żyjącym organizmem, po którym nigdy nie wiadomo czego się można spodziewać.

Nawet Nas potrafi czasami zaskoczyć. Dlatego staramy się zawsze mieć przy sobie kilka kostek cukru, nigdy nie wiadomo kiedy się mogą przydać.

Zastanawiasz się, co możemy Ci w takim razie zaoferować? Myślę, że całkiem sporo.

Pomoc przy rozpoczęciu działalności

Na życzenie pomagamy również w założeniu firmy, możemy się spotkać i wspólnie rozważyć plusy i minusy poszczególnych form działalności czy opodatkowania. Poprowadzimy krok po kroku przez potrzebne formularze, aż Twoja wymarzona firma stanie się udokumentowanym faktem.

Usługi księgowe

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów tzn. ewidencjonowania w Księdze i Ewidencjach poszczególnych zdarzeń gospodarczych; w tym sporządzania miesięcznych wydruków podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatku VAT – do 20 dokumentów łącznie w miesiącu obrachunkowym
Kontrola dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym, ocena dokumentów w świetle prawa podatkowego.
Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozliczeń podatku VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT, a także rocznych zeznań na podstawie danych wynikających z zapisów w Księdze i innych niezbędnych informacji dostarczonych przez Zleceniodawcę;
Sporządzanie i przesyłanie dokumentacji rozliczeniowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe dotyczące właściciela firmy
Prowadzenie ewidencji środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych (do 5 sztuk), a także ewidencji wyposażenia;
Informowanie drogą mailową o należnych zaliczkach oraz o istotnych zmianach w przepisach podatkowych które mają wpływ prowadzoną przez Ciebie działalności
Udzielanie porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
Przechowywania w Naszej siedzibie dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
Aktualizowanie obowiązkowych danych w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Będziemy Cie reprezentować przed organami podatkowymi oraz podpisywać deklaracje w Twoim imieniu
Prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędem skarbowym pracowników (PIT-4 i PIT-11), a także naliczanie i ewidencjonowanie list płac
Obsługa umów cywilnoprawnych, w tym zgłoszenia i wyrejestrowania z ZUS oraz sporządzanie deklaracji podatkowych od tych umów
Transakcje zagraniczne ( WNT, WDT, Import ) – sporządzanie deklaracji VAT-UE;
Przygotowywanie ewidencji przebiegu pojazdu
Rozliczanie umów leasingu
Prowadzenie ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3 sztuk (łącznie obie ewidencje)
Sprawdzenie ksiąg oraz ewidencji lat ubiegłych i sporządzenie odpowiednich korekt;
Ubieganie się o zaświadczenia o niezaleganiu w urzędach
Ustalanie rozliczeń z urzędami skarbowymi i ZUS (ustalanie właściwego salda)
Sporządzanie i przesyłanie do sprawozdań GUS, NBP oraz sporządzanie innych obowiązkowych sprawozdań
Sporządzanie oraz przesyłanie do izby skarbowej wniosku o interpretację indywidualną
Zdefiniowanie przelewów podatkowych oraz przelewów wynagrodzeń oraz ich wykonywanie
Można by tak jeszcze długo wymieniać, a i tak nie wyliczymy wszystkiego bo i po co? Jeśli będziesz czegoś od Nas potrzebował, na pewno się dogadamy.
Przygotowania raz w miesiącu (nie później niż do 7) dokumentów księgowych i dostarczenie ich do nas (chyba, że skorzystałeś z opcji rozszerzonej i to my zabieramy je od Ciebie).
Niezwłocznego informowania nas o wszystkich zmianach, które mają wpływ na prowadzoną przez Ciebie działalność.
Bieżącej współpracy w zakresie rejestracji dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
Przekazania kompletnej dokumentacji finansowo-księgowej
No i oczywiście regularnego opłacania wystawianych przez nas faktur, za co z góry dziękujemy.
Kontakt

dżAnia - słuchamy własnych rad i robimy to co lubimy i kochamy

Trafiłeś w idealne miejsce. Słuchamy również Ciebie i staramy się pomóc jak tylko potrafimy najlepiej. Czy znamy się na wszystkim? Nie, i nie będziemy kłamali na ten temat, czasami po prostu polecimy Ci kogoś innego kto jest od nas lepszy w danym temacie. Zależy nam na tym, żebyś był zadowolony.
Kontakt