Czas na kilka kolejnych decyzji (księgowych i rachunkowych)

Wiem, że taka kupeczka z boku świetnie wygląda i zapewne też świetnie pachnie, będziesz się jednak musiał trochę natrudzić, żeby ją zdobyć.

Zdecydowałeś się już na otwarcie własnej działalności. Świetnie, tutaj postaramy się powiedzieć Ci nieco więcej w która stronę warto się skierować przy wyborze jej formy i rodzaju. Czy warto być VATowcem, oraz przede wszystkim w jaki sposób załatwić wszystkie potrzebne formalności księgowe i rachunkowe (stan prawny na dzień 2015-05-29).

Ile kosztuje rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Od stycznia 2015 roku założenie własnej firmy jest całkowicie wolne od opłat. Oczywiście mamy tu na myśli firmę prowadzoną przez osobę fizyczną a nie prawną, czyli spółkę, bo to odrębny temat.

Do końca 2014 roku po złożeniu druku VAT-R niezbędne było potwierdzenie rejestracji podatnika do celów VAT. Naczelnik urzędu skarbowego wydawał dokument gdzie rejestrował podatnika, jako “podatnika VAT czynnego”, a w przypadku firm zwolnionych z VAT, jako “podatnika VAT zwolnionego”. Obecnie potwierdzenie takiej rejestracji jest nieobowiązkowe i wydawane tylko na wniosek podatnika po wniesieniu opłaty skarbowej w wysokości 170 zł.

Jeśli chcesz, nasze biuro rachunkowe, może Ci pomóc w załatwieniu formalności. Zapraszamy do kontaktu.

Jak założyć firmę. Kilka podstawowych kroków

 1. Przedsiębiorca, by rozpocząć działalność musi dokonać zgłoszenia firmy w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej zwanej CEIDG i złożyć wniosek CEIDG-1.

 2. Dokonać zgłoszenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych składając druk ZUS ZUA lub ZZA.

 3. Zdecydować czy chce być “Vatowcem”, czyli odwiedzić Urząd Skarbowy i złożyć druk VAT-R.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest obecnie podstawowym dokumentem, jakim będzie posługiwał się przedsiębiorca załatwiając różne sprawy w urzędach i innych podmiotach.

Wypełniając ten wniosek pomijamy kilka punktów, które kiedyś były niezbędne, by móc prowadzić działalność, czyli z automatu uzyskujemy numer REGON i NIP, a później możemy dokonywać w nim zmian i aktualizacji. Jest on także oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, sposobu prowadzenia dokumentacji oraz zgłoszeniem do zakładu ubezpieczeń społecznych, jako płatnika. Za jego pomocą zmieniamy także swoje dane adresowe, w razie zmiany siedziby, dane podmiotu, który prowadzi nam księgi, czy nasze rachunki bankowe.

Istnieją dwa sposoby złożenia wniosku CEIDG: tradycyjny oraz przez Internet za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie www.ceidg.gov.pl. Niestety ten sposób wymaga od nas posiadania konta na platformie http://epuap.gov.pl/ by móc bezpiecznie podpisać wniosek. W przeciwnym wypadku i tak czeka nas wycieczka do Urzędu Gminy w celu weryfikacji wniosku.

W tym miejscu chciałabym dodać, że warto wyrobić sobie konto na ePUAP, żeby w przyszłości uniknąć wycieczek do Urzędu które są czasochłonne. Zresztą posiadanie tego konta przyda nam się także w kolejnym etapie, kiedy przyjdzie nam się kontaktować z ZUS-em.

Jest także opcja podpisania dokumentu podpisem kwalifikowanym, jeśli przedsiębiorca go posiada. Jest to najbardziej komfortowe rozwiązanie, pozwoli ono nam różnież w momencie składania wniosku CEIDG złożyć także druk VAT-R, czyli zarejestrować się, jako podatnik VAT.
Wpis do CEIDG dokonywany jest z chwilą zamieszczenia danych w systemie teleinformatycznym, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku.

Co w przypadku, gdy nie mamy jak podpisać wypełnionego wniosku? Niestety należy go wydrukować i udać się do Urzędu Gminy. Jednak przy wykorzystaniu tej metody wpis do ewidencji uzyskamy dopiero po kilku dniach.

Można także wysłać wniosek pocztą, jednak tę formę szczerze odradzam. Tutaj pojawią się niestety pierwsze koszty związane z wysyłką pocztą polską i wizytą u notariusza. Konieczne jest nadanie za potwierdzeniem odbioru listu poleconego i duża dawka zaufania do tego organu oraz notarialne potwierdzenia złożenia własnoręcznego podpisu na wniosku.

Podsumowując, nawet, jeśli nie masz konta na ePUAP, to udaj się do najbliższego urzędu skarbowego, miasta, ZUS itp. potwierdź wniosek a potem zarejestruj się na stronie CEIDG i załóż swoja wymarzoną firmę. Jest to sposób najszybszy i najtańszy i najłatwiejszy.
No to najgorsze masz już za sobą, widniejesz w rejestrze przedsiębiorców. Brawo!

Pora na ZUS w celu zgłoszenia się do odpowiednich ubezpieczeń.

Fakt, pisałam wcześniej, że w CEIDG jest zgłoszenie do ZUS, jednak jest to tylko zgłoszenie jako płatnika składek (ZUS ZFA), a nie wybór rodzaju ubezpieczenia.

Znów można tego dokonać na dwa sposoby, w sumie nawet trzy, jeśli lubimy pocztę polską i ryzyko, czy list dojdzie na czas.

 • Sposób tradycyjny, czyli wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 • Sposób bez wychodzenia z domu, czyli założenie konta na PUE i podpisane wniosków za pomocą wspomnianego konta ePUAP.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS polega wypełnienie druków zgłoszeniowych do ubezpieczania zdrowotnego obowiązkowa, a do społecznego to już w zależności od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Zgłoszenia do ubezpieczeń dokonuje się w na formularzu:

 • ZUS ZUA – jeśli przedsiębiorca podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • ZUS ZZA – jeśli przedsiębiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia siebie do ubezpieczeń przedsiębiorca dokonuje w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.
Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, to jest ono dla przedsiębiorcy dobrowolne i możliwe tylko, gdy przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Ostatni etap to decyzja czy chcemy być podatnikami VAT. Wtedy należy złożyć w Urzędzie Skarbowym druk VAT-R, czyli zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o podatku od towarów i usług. W tym momencie można także złożyć do urzędu oświadczenie czy chcemy się rozliczać miesięcznie czy kwartalnie.

Od tej chwili można zacząć prowadzić swój własny biznes.

Być Vatovcem czy nie – oto jest pytanie.

Aby na nie odpowiedzieć należy rozważyć dwie kwestie korzyści z bycia czynnym podatnikiem Vat oraz czy przysługuje akurat Tobie możliwość zwolnienia z VAT.

Jeśli planujesz dokonywać sprzedaży głównie dla:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale również zwolnionych z VAT

to będzie dla Ciebie korzystniejsze bycie podatnikiem zwolnionym z podatku VAT.

Jeśli natomiast Twoją główną grupą odbiorców będą czynni podatnicy VAT, to będą oni chętniej nabywać towary od podmiotu wystawiającego faktury z VATem, który będą mogli sobie odliczyć. W takiej sytuacji bycie podatnikiem zwolnionym z VAT będzie niekorzystne.

Jest jeszcze kwestia “zakupów” zwłaszcza inwestycyjnych. Jako “Nievatoviec” nie odliczysz sobie podatku naliczonego z tych faktur i tracisz swoje pieniądze. (Nikt nie lubi tracić własnych pieniędzy, prawda?).

Kto może być zwolnionyc z VATu:

Główną grupę stanowią podatnicy, których sprzedaż nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty netto 150.000 zł. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku to wartość progowa jest ustalana proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności gospodarczej w danym roku podatkowym.

Pokaże to na przykładzie żeby było łatwiej zrozumieć:

Pan Paweł rozpoczął działalność w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Zatem w 2015 roku będzie prowadził działalność przez 246 dni. Limit zwolnienia z VAT wyniesie:

(150.000 zł / 365 dni) * 246 = 101.095,89 zł

Kiedy nie można być “Nievatowcem” (czyli inaczej, kiedy bycie VATowcem staje się koniecznością).

W momencie, kiedy wyliczona kwota zostanie przekroczona, zwolnienie traci moc z dniem przekroczenia tej kwoty.

Jeżeli zamierzasz skorzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty, nie musisz składać żadnego zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) informującego urząd skarbowy o wyborze tego zwolnienia. Przysługuje ono, bowiem z mocy prawa. Jednak nikt nie zabrania złożenia powyższego druku. Wówczas naczelnik urzędu skarbowego zarejestruje podatnika, jako “podatnika VAT zwolnionego”.

Jak już wcześniej wspomniano, nie każdy może korzystać ze zwolnienia z VAT. Nie ma ono zastosowania do podatników (przepraszamy za ustawowy język, ale czasami nie ma wyboru):

1) dokonujących dostaw:
wyrobów (złomu) z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e), zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) i b) ustawy o VAT, terenów budowlanych, nowych środków transportu,
2) świadczących usługi prawnicze, większość usług w zakresie doradztwa oraz usługi jubilerskie,
3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Dużo tego, ale pamiętaj, że “dżAnia” może Ci pomóc.

 • Pomożemy Ci się w tym wszystkim połapać
 • Ułatwimy wybór formy działalności
 • Odpowiemy na wszystkie pytania
 • Pomożemy na każdym kroku
Kontakt
Kontakt

Nie jesteś sam - nasze biuro rachunkowe jest z Tobą

Pamiętaj, że nie jesteś z tym wszystkim sam. Możemy Ci pomóc, na każdym kroku, również nim jeszcze otworzyłeś działalność gospodarczą. Wiemy, że Polskie przepisy są skomplikowane i co gorsze bardzo zmienne. Dlatego pamiętaj, że nie jesteś z tym sam, jesteśmy tu i na pewno Ci pomożemy, jedyne co musisz to o taką pomoc poprosić. Nasze usługi księgowe są właśnie dla Ciebie.
Kontakt